Jumat, 09 November 2007

CINTA

Cinta adalah ungkapan interioritas yang terdalam dalam keniscayaan keugaharian hati yang tak terelekkan

Bestfriends